Individuálna terapia na liečenie pohybových a dýchacích problémov

Riešime:


- Nesprávne držanie tela,    nesprávne dýchanie

- Chronické a akútne bolesti   chrbtice

- Vysunutá medzistavcová     platnička

- Skolióza

- Stavy pred a po operácii chrbtice
Zmena životného štýlu 

Zdravá životospráva 

- Riešenie nadváhy

- Formovanie postavy