Rozvrh cvičení


V súlade s opatreniami vlády momentálne fungujeme online cez  FB. Individuálne hodiny je možné si dohodnúť telefonicky  na  č. 0903/258194 

Druhy cvičení


Skupinové cvičenia

(kolektívy, priatelia, manželia)


Pilates zdravá chrbtica

Pilates seniori

Špirálna stabilizácia chrbtice (SPS)

Dospelí

max. 6 osôb

Individuálna terapia                             

Chronické i akútne choroby chrbtice a  kĺbov

Bolesti hlavy a závrate, karpálny tunel

Problémy medzistavcových platničiek

Stavy po operáciách chrbtice, po absolvovaní rehabilitácie - urýchlenie rekonvalescencie

Skolióza, hyperlordóza, kyperkyfóza

Termín po dohode

Deti, dospelí

1 osoba