S čím vám vieme pomôcť:

- Nesprávne držanie tela,    nesprávne dýchanie

- Chronické a akútne bolesti chrbtice

- Vysunutá medzistavcová platnička

- Skolióza

- Stav pred a po operácii chrbtice

- Urýchlenie rekonvalescencie

Ako vám vieme pomôcť:

- Individuálna terapia na liečenie pohybových problémov pre deti a dospelých

- Zmena životného štýlu   

- Správne dýchanieÚspešne riešime nadváhu a s ňou spojené problémy