Rozvrh cvičení


                         Pilates, SPS, dýchacie cvičenia pre skupiny:

                         Pondelok     17:30 - 18:30    

                         Štvrtok         9:00 - 10:00     


Druhy cvičení


Skupinové cvičenia

(kolektívy, priatelia, manželia)


Pilates zdravá chrbtica

Špirálna stabilizácia chrbtice 

(SPS = SM System)

Dospelí

max. 6 osôb

Individuálna terapia                             

Chronické i akútne problémy chrbtice

Bolesti hlavy a závrate, karpálny tunel

Problémy medzistavcových platničiek

Stavy po operáciách chrbtice, po absolvovaní rehabilitácie - urýchlenie rekonvalescencie

Skolióza, hyperlordóza, kyperkyfóza

Termín po telefonickej dohode

Deti, dospelí

1 osoba