Nordic walking

10.09.2022

Nie je jedno, ako používame pri chôdzi tzv. nordic walking palice. Keď chceme, aby tento pohyb prospieval nášmu správnemu držaniu tela,  odporúča sa správna technika, ktorú vás naučíme iba na jednom spoločnom stretnutí.