Darujte nám 2% z dane

31.12.2019

Za dve desaťročia aktívnej činnosti štúdia v oblasti zdravého pohybu sme pomohli mnohým ľuďom s bolesťami chrbta a získali si ich plnú dôveru. Čítať ďalej kliknutím na nadpis.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám doteraz poukázali 2% zo svojich daní. Aj vďaka týmto prostriedkom môže štúdio naďalej pomáhať tým, ktorí potrebujú našu pomoc .

Právnou formou nášho štúdia je Občianske združenie pod názvom FLEX.

Cieľ a činnosť Občianskeho združenia podľa Stanov:

  • prevencia, ochrana a podpora zdravia pohybového aparátu
  • rozvoj telesnej kultúry praktizovaním takých druhov cvičení, ktoré nezaťažujú kĺby a chrbticu
  • podpora vzdelávania a šírenie osvety na tému Zdravá chrbtica .

Vyjadrite nám aj vy svoju podporu formou darovania 2% z vami zaplatenej dane z príjmu za minulý rok.

Finančné prostriedky použijeme v súlade so stanovami občianskeho združenia na zabezpečenie plynulého chodu nášho štúdia a tým pomôžeme ďalším ľuďom s problémom bolesti chrbtice.


Adresa na poukázanie 2% z daní:

FLEX, Krajná 113, 940 01 Nové Zámky

IČO: 42208106;      DIČ: 2023727365

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Nové Zámky, č.účtu: SK71 7500 0000 0040 1537 3908

                                                               Ďakujeme vám !