EvaM Pilates Studio

Správne návyky pre zdravý pohybový aparát

 

Pilates

 

Jin joga


Špirálna stabilizácia chrbtice

( SM SYSTEM )


Cvičte správne a žite bez bolesti 

Špirálna stabilizácia chrbtice

Novinky

Individuálna terapia pre deti s nesprávnym držaním tela, predchádzanie a riešenie skoliózy už od 8 rokov. 

Individuálna terapia pre dospelých s chronickými bolesťami chrbtice, riešenie "vysunutej" platničky, Škola chrbtice


                      Neviete, aké cvičenie je vhodné práve pre vás?